คุณประโยชน์

วิธีการใช้

 

หลังจากล้างหน้า ทาผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมบนใบหน้า จากนั้นตบเบา ๆ เพื่อให้เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมเข้าผิวได้ดียิ่งขึ้น

 

ส่วนประกอบหลัก