คุณประโยชน์

✓   ความมันบนใบหน้า

✓   เครื่องสำอาง

✓   สิวหัวดำ

วิธีการใช้

 

 

ส่วนประกอบหลัก