คุณประโยชน์

✓   ขจัดน้ำมันส่วนเกิน

✓   ล้างเครื่องสำอาง

✓   สิวหัวดำ

 

วิธีการใช้

 

 

ส่วนประกอบหลัก